Зареждане ...

Новини от БФТ

Общи теми в областта на туризма. Съвети, идеи, препоръки и мнения
Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 21 дек 2014, 17:57

В БФТ членуват над 70 клуба и дружества.
Между тях има и такива, които не са активни, не участват в прояви и не плащат членски внос.
В началото на 2015 г. предстои Общо събрание, на което най-вероятно такива неактивни дружества ще бъдат изключени.
По-добре е по-малко членове, но да имаме с тях обратната връзка, да знаем че съществуват и работят в областта на туристическите спортове.
Нашият призив към всички активни клубове и дружества е: проверете, дали дължите членски внос към БФТ, подгответе списъците с членовете и картотекираните състезатели, за Общото събрание най-вероятно ще е нужно и актуално състояние.
Очаквайте допълнителна информация по тези въпроси!
:)
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
koradm@abv.bg
Чирак в занаята
Чирак в занаята
Мнения: 145
Регистриран на: 18 ное 2014, 07:04
Теми: 0

Re: Новини от БФТ

Мнениеот koradm@abv.bg » 21 дек 2014, 20:01

Така трябва да е :!: :!: :!:

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 05 фев 2015, 03:06

УС на Сдружение “Българска федерация туризъм” София, на основание чл.17 т. 2, 7, 8, 9 и 10 от Устава на БФТ, чл.26 от ЗЮЛНЦ и решение № 3 от протокол № 2 от 28.01.2015 година, свиква общо отчетно събрание на сдружението за 2014 година на 10.03.2015 година от 10.00 часа в ММС в залата на V-я етаж, при следния :

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Отчетен доклад на УС на БФТ за 2014 година.
2.Отчетен доклад на КС на БФТ за 2014 година.
3.Приемане на финансовия отчет на БФТ за 2014 година.
4.Приемане на бюджета на БФТ за 2015 година.
5.Приемане ДСК и МСК на БФТ за 2015 година.
6.Определяне размера на членския внос.
7.Разни – Освобождаване на Нели Симеонова като член на УС
- Позиция на федерацията и нейните членове във връзка с развитието на планинския туризъм в парк Пирин
По закон при липса на кворум събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.”

Съгласно чл.24 т.1 и чл.25 от Устава право на участие в работата на общото събрание има един делегат от юридическо лице /клуб ЮЛ , туристическо дружество/, редовен член на БФТ , на който представляващия юридическото лице е делегирало права с официален документ подписан и подпечатен от него. Разходите за участието в ОС са за сметка на самите членове на БФТ.
Заверена анкетната карта и лична карта, трябва да се представи при регистрацията за участие в общото събрание.
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 11 мар 2015, 23:06

Какво се случи на Общото отчетно събрание за 2014 година, проведено на 10 март:

Организационно:
В края на отчетният период - 2014 година, членовете на БФТ са 79 юридически лица.
От тях членски внос са платили 42.
От тях на събранието присъстваха 14…
Отсъстваха клубове, които иначе бяха много активни през годината в писане по форуми и на най-различни писма, излизайки с най-невероятни претенции. /някои от тях са кандидати за рубриката „вицове и анекдоти”/. На събранието обаче ги нямаше, за да си представят позициите пред наистина компетентни колеги.

Препоръки на Контролния съвет:
1. Плащане на членски внос – да се стимулира плащането му и да се търси включването на клубовете в живота на БФТ, а не просто да се изключват;
2. Обучение на кадри. Да се проучи възможността БФТ да провежда обучение на инструктори и по-горни степени на ръководители на прояви ;
3. Републиканските комисии /РК/ – да заработят по-активно, като провеждат редовно заседания, съставят правилници и следят за изпълнението им;
4. РК по Воден туризъм – с помощта на РКВТ, да се решат окончателно проблемите в направлението, включително и при провеждането на ТИД;
5. Да се обърне внимание на документацията в клубовете и да се подобри кореспонденцията с тях;
6. Да се извърши категоризация на клубовете – според тяхната дейност и степен на обществено внедряване.

Решения:
1. Приети са докладите /Управителен съвет, Контролен съвет и финансов/, бюджетът за 2015 г. и календарните планове /държавен и международен/;
2. УС ще проучи проблемите, представени в писмен вид от Атанас Сивков, Председател на ТД „Черноморски простори”;
3. УС ще проучи и излезе с решения по въпроса за обучението на кадрите;
4. За членския внос – да остане същият, но ако се закъснее с плащането – след срока от 31 март, сумата да нарасне от 35 на 50 лв.
5. УС да проучи изложението на младежкия клуб и да излезе с официална позиция във връзка с развитието на планинския туризъм в парк Пирин

Може и да изпускам нещо, но при разглеждане на въпросите от УС, горните текстове ще бъда текущо допълвани.
:pisze_:
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 03 апр 2015, 00:49

Днес имаше заседание на УС на БФТ.

1. Занимавахме се основно с водния туризъм. Там от години има сериозни проблеми с най-важните прояви, правене на паралелни структури, злепоставяне на органите на БФТ. Може би такава щеше да бъде ситуацията и в колотуризма, ако републиканската комисия не беше взела срочни мерки срещу някои начални опити за подобни действия.

2. Бяха отчетени проявите от първото тримесечие. Ще намерим начин да публикуваме тези и други отчети.

3. Беше разгледано членството на клубовете. От колоездачните клубове получих списък на онези, без платен членски внос. До 1 месец същите се приканват да уредят плащането на членския внос, след което ще бъде преустановено ползването на 25% отстъпка от таксите при участие в прояви от Календара. Размерът на членския внос до 2014 г. включително е 35 лв. Съгласно решение на Общото събрание на БФТ, при закъсняло плащане - след 31 март, сумата е 50 лв. Това важи от 2015 г. - включително.
Клубовете от списъка:
КСК Русе: без плащане след 2012 г. - предложен е за отпадане като член на БФТ.
ВК Бургас: 2013, 2014, 2015 - общо 120 лв. /35+35+50/
Обороти: 2014 и 2015 - общо 85 лв.
Устрем Варна - 2015 /50 лв./
Крива спица - 2015 /50 лв./


4. Поставиха се на обсъждане Наредбите за BWN и SVS. Очакваме публикуване.
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 22 ное 2015, 23:01

След събрание на ВК "Бургас", имаме достоверна информация, че клубът преустановява дейност. Състезателите ще се прехвърлят в новия клуб "Черноморец". Ники и Таня още преди ПБП преминаха към КК "Сините камъни", за да ползват членството в БФТ, а Румен обяви, че става индивидуален. Останалите членове на ВК "Бургас" отдавна се третират като индивидуални.
Преди 3 седмици се появи надежда, че клубът все пак ще действа в сферата на коломаратоните, но не стана така.
:icon_neutral:
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 06 фев 2016, 00:23

На 03.02. имаше заседание на УС на БФТ.

1. Приехме финансовия отчет на БФТ за 2015 г.
2. Бяха отчетени проявите от четвъртото тримесечие.
3. Беше решено датата на годишното отчетно събрание на БФТ да е на 23 или 24 март /предстои уточнение/.
4. Бяха приети промени в Правилника за провеждане на брветите.
/Промените касаят предимно ежегодните класации и точковата система и ще бъдат подробно разгледани в секция "Колоездене - Бревети" на този форум./
5. Разни
- за нов член приехме "Илчов баир" - Шумен. Той получава АСР номера на град Шумен - 580010.
- на предстоящото Общо събрание ще бъде предложено въвеждането на встъпителен членски внос за клубове с предстоящо приемане за членове на БФТ, най-вероятно в размер от 3 членски вноса, или 105 лв.

Разгледано бе членството на клубовете. От колоездачните клубове членски внос за повече от 2 години дължат:
"Обороти" Димитровград: 2014, 2015 и 2016 г. - общо 135 лв.
/много е вероятно да последва съдбата на КСК Русе и ВК Бургас и да отпадане като член на БФТ./
"Устрем" Варна - 2015 и 2016 г. /85 лв./
"Крива спица" Пловдив - 2015 и 2016 г. /85 лв./
Всички останали клубове дължат за 2016 г. - 35 лв. до 31 март, или 50 лв. - при плащане след 31 март.
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 02 мар 2016, 09:25

УС на Сдружение “Българска федерация туризъм” София, на основание чл.17 т. 2, 7, 8, 9 и 10 от Устава на БФТ, чл.26 от ЗЮЛНЦ и решение № 3 от протокол № 1 от 03.02.2016 година, свиква общо отчетно събрание на сдружението за 2015 година на 23.03.2016 година от 10.00 часа в ММС в залата на V-я етаж, при следния :

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Отчетен доклад на УС на БФТ за 2015 година.
2.Отчетен доклад на КС на БФТ за 2015 година.
3.Приемане на финансовия отчет на БФТ за 2015 година.
4.Приемане на бюджета на БФТ за 2016 година.
5.Приемане ДСК и МСК на БФТ за 2016 година.
6.Промени в Устава
6.Определяне размера на членския внос и встъпителен членски внос.
7.Разни –
По закон при липса на кворум събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Съгласно чл.24 т.1 и чл.25 от Устава право на участие в работата на общото събрание има един делегат от юридическо лице /клуб ЮЛ, туристическо дружество/, редовен член на БФТ, на който представляващия юридическото лице е делегирало права с официален документ подписан и подпечатен от него. Разходите за участието в ОС са за сметка на самите членове на БФТ.
Заверена анкетната карта и лична карта, трябва да се представят при регистрацията за участие в общото събрание.
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 24 мар 2016, 12:40

На 23.03.2016 година от 11.00 часа в ММС в залата на V-я етаж се проведе общо отчетно събрание за 2015 г. на Сдружение “Българска федерация туризъм” София.
Приети бяха 1.Отчетен доклад на УС на БФТ за 2015 година, 2.Отчетен доклад на КС на БФТ за 2015 година, 3. Финансовия отчет на БФТ за 2015 година, 4. Бюджета на БФТ за 2016 година, 5. ДСК и МСК на БФТ за 2016 година.
Размерът на членския внос бе определян на 50 лв, а при закъсняло плащане след 31 март - 70 лв.
Въведен бе встъпителен членски внос за нови членове на БФТ в размер на 100 лв.

От колоклубовете за 2016 г /а и 2015 г/ не са платили единствено Устрем Варна и Крива спица Пловдив
Клубовете в Русе, Димитровград и Бургас ще бъдат изключени на следващото заседание на УС.
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher

Потребителски аватар
Автор на темата
Randonneur
Мъдрец
Мъдрец
Мнения: 1732
Регистриран на: 17 ное 2014, 11:09
Теми: 210

Re: Новини от БФТ

Мнениеот Randonneur » 08 яну 2017, 14:01

Клубовете от БФТ би трябвало да са получили писмо - напомняне за плащане на членския внос за 2017 г.
с Изх.№ 01/ 08.01.2017 г. и следния текст:

" Г-н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Напомняме Ви, че Вашето сдружение, като член на Българска федерация по туризъм и по решение на ОС, за 2017 година, трябва да заплати членския си внос до края на месец март 2017 в размер на 50 лв., след тази дата става 70 лв.

Заплащането му да стане в брой в касата на федерацията или по банков път:
БФТуризъм, ОББ клон “Мария Луйза” София, BIC – UBBS BGSF,
IBAN– BG 76 UBBS 842 310 107 457 12

Забележка:Членовете на клубовете и дружествата, които са заплатили редовно членския си внос за 2017 година, ще заплащат такси участие на националните прояви за редовно платили членския си внос членове на БФТ, а на неплатилите, таксата ще е като на нечленове на БФТ

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/
/ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ/ "
SVS & BWN Organizer, RAAM'2010 Crew, RAAM'2011 Team; BMB'2000; LEL'2001; RM'2004; SBS'2005; GBR'2009; Transdanubie 2013; MGM'2013; 1001Miglia'08,12,16; Al-Andalus 2018; PBP'03,07,11,15,19; 15xSVS 2001-2021; 31(!)х1200+ Finisher


Върни се в “Общ форум”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост

cron