Българска федерация по туризъм организира пешеходни маршрути в България и извън страната.

Всеки, който обича планината, е добре дошъл!


 

 

За нас

Българска федерация по туризъм е сдружение с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип юридически лица, развиващи социалните форми на туризма - пешеходен, ски, коло и воден туризъм и воден слалом.
Федерацията има за цел да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания в природна среда; да съдейства за опознаване и опазване на природното и историческото наследство на България; да повишава нивото на физическата активност на своите членове и младежта, да ги приобщава към европейските и световни достижения в създаването на условия за активен отдих и спорт сред природата, чрез социален туризъм и туристическите спортове в различните им видове: пешеходен, воден, коло и ски-туризъм, ски-рали, коло-рали и спорта воден слалом.