Българска федерация по туризъм организира пешеходни маршрути в България и извън страната.

Всеки, който обича планината, е добре дошъл!


 

 

Структура

ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА:
1.ОБЩО СЪБРАНИЕ
2.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -

Весел Ангелов Пендичев

Виолета Еленска

Иванка Петкова

Кати Дочева

Лазар Владиславов

Веселин Цветанов

Нели Андреева

Стилиан Бонев

Веселина Захариева Чаралозова

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Весел Ангелов Пендичев
02/ 930 05 31
E-mail: bftourism@abv.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР - Лилия Емилова Ангелова
02/ 930 05 31
0882 966 451
E-mail: bftourism@abv.bg

ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА:
РЕПУБЛИКАНСКИ КОМИСИИ ПО:
1. РЕПУБЛИКАНСКА КОМИСИЯ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
2. РЕПУБЛИКАНСКА КОМИСИЯ  ПО СКИ ТУРИЗЪМ
3. РЕПУБЛИКАНСКА КОМИСИЯ ПО КОЛОТУРИЗЪМ
4. РЕПУБЛИКАНСКА КОМИСИЯ ПО ВОДЕН  ТУРИЗЪМ