Българска федерация по туризъм организира пешеходни маршрути в България и извън страната.

Всеки, който обича планината, е добре дошъл!


 

 

Нормативна база

Националната спортна класификация по туризъм и воден слалом

Правилник за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, водачите и участниците в организираните прояви по воден туризъм

Правилник за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, организаторите и участниците в организираните пробези, кросове, състезания и ралита по шосейно и планинско колоездене

Правилник за състезания по туристическо коло-рали

Правилник за провеждане на състезания по туристическо ски-рали

Правилник за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, водачите и участниците в организираните пешеходни, ски-походи и ски-траверси

Правилник на организаторите на коломаратони (бревети)

Правилник за картотекиране на туристите и състезателите и за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност по различните видове туризъм и спортно-туристически дисциплини на Българска федерация по туризъм

Регламент на бревети световни рандоньори